PLA D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Link

BENVINGUTS I BENVINGUDES AL POAP CONXA MAR DENIA, UN ESPAI WEB SOBRE ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Introducció

L'orientació acadèmica i professional va adreçada a tots vosaltres, els alumnes:


En aquesta pàgina trobaràs alguns recursos que et guiaran per a prendre una decisió vocacional de forma segura. 

Quin Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior triar? On el puc cursar? Quins estudis puc fer en la Universitat?

Per a decidir bé has d'ésser una persona reflexiva, és a dir, una persona que pensa les coses abans d'actuar i que no te por a decidir. Finalment, és important actuar amb prudència i serenitat, pensant molt bé les diferents possibilitats que existeixen i triant aquella que millor et convé.Tres conceptes bàsics

Per a començar veurem 3 conceptes bàsics que ens permetran comprendre què és l'orientació vocacional.


LA ELECCIÓ VOCACIONAL

El desenvolupament de la carrera és un procés que dura tota la vida. L'individu és lliure per triar, dins d'uns condicionants ambientals i unes possibles limitacions individuals. És una de les decisions vitals més importants que has de prendre en la teua vida.

MADURESA VOCACIONAL

Per a prendre decisions vocacionals sense risc a equivocar-nos, hem de reconèixer els nostres talents i interessos i així poder trobar la nostra trajectòria vital. Implica anar desenvolupant diferents capacitats de forma progressiva.

CAPACITATS VOCACIONALS

Hem d'ésser capaços d'identificar les nostres capacitats i tractar de desenvolupar-les, malgrat les dificultats que puguen aparéixer per part del nostre entorn pròxim.

Aquestes capacitats són: capacitat d'autoconéixer-se, d'explorar les opcions i de prendre decisions. 

Això ens ajudarà a prendre decisions vocacionals de forma responsable.

Vos recomane seguir les fases del procés en el mateix ordre en què apareixen en l'índex, consultant tots els recursos per arribar a la decisió vocacional final.

Aquesta pàgina està en permanent actualització i revisió, per la qual cosa s'afegiran enllaços i recursos periòdicament.